طراحي سايت مشهد
اصول طراحي وب سايت


طراحي وب سايت

تعداد قابل توجهي ا ز كاربران ديد نسبتا وسيعي در مورد طراحي سايت دارند با اينحال بسياري از نكات را نمي دانند. با در نظر گرفتن اين نكته يرخي از طراحان وب سايت تلاش دارند كه اين خلا را براي كاربران پر كنند. سوالي كه مطرح است اين است كه چه مواردي فراتر از مسائل فني در طراحي وب سايت حائز اهميت است. چه ميزان اطلاعات بايد در صفحات وب گنجانده شود. تا چه اندازه ديد كاربران را نسبت به طراحي سايت بايد باز كرد. اينها سوالاتي هستند كه نمي توان به سادگي به آنها پاسخ داد. بااينحال يك طراح وب بايد بتواند در هر طراحي وبي ه انجام مي دهد پاسخ به اين سوالات را بداند.

گرچه نمي توان پاسخ قطعي به اين سوال داد، وليكن مي توان به نكاتي اشاره كرد ه دانستن آنها مفيد خواهد بود. مردم در دنياي مدرن امروزه در ميان انبوه اطلاعات سرگردانند. بنابراين دسترسي به همه اين اطلاعات امر ضروري به شمار نمي آيد. هرچه بازديدكننده سايت بتواند در مدت زمان كوتاهتر و با سرعت بيشتري با وب سايت شما ارتباط برقرا كند قطعا رضايت بيشتري نسبت به طراحي وب سايت شما خواهد داشت و مي توان طراحي وب سايت را موفقيت آميز قلمداد كرد.در مجموع، ارائه يك طراحي ساده و بدون پيچيدگي برقراري تعامل را ساده و سريع مقدور مي سازد. كاربردي بودن وب سايت طراحي شده فراتر از فقط پر كردن فضاي وب سايت به دليل موجود بودن فضاي حائز اهميت است.بازديدكنندگان لحظه اي وب سايت شما بايد قادر باشند با يك نگاه تصور و احساس خوبي از وب شما در ذهن خود تجلي كنند و در عين حال هدف از طراحي  سايت مشخص و واضح باشد كه اين امر نيازمند استفاده بهينه از فضاي وب سايت است نه تلنبار كردن انبوهي از اطلاعات و تصاوير تنها به صرف اين كه فضا در وب سايت موجود است. اين امكان بايد براي بازديدكننده مهيا باشد كه در كمترين زمان و بدون كنكاش كردن و وقت گذاشتن بتواند رسالت وب سايت را درك كند. محتويات متني بايد بخش بندي مناسب شود و هر بخش عنوان مناسب به خود داشته باشد و از رنگ بندي و زمينه متناسب و منسجم نيز برخوردار باشد. براي نشان دادن اهميت موضوعي مي توان بروي فونت، رنگ و اندازه متن متمركز شد.

از مطالب اضافه صرف نظر كنيد. اگرمتن پيچيده بود و در عين حال اطلاعات ضروري را تأمين نمي كرد آن را از روي صفحه حذف كنيد. چنانچه تصاويري بروي وب سايت قرار داده ايد كه عمكرد مفيدي براي سايت به همراه ندارند آنها را از روي صفحه وب سايت حذف نماييد. چانچه تبليغات بر روي وب سايت خود طراحي كرده ايد كاملا توجه داشته باشيد كه اين تبليغات با محتويات متني مرتبط با وب سايت تداخل و تنشي نداشته باشد و همچنين محتويات وب سايت با تبليغات در تداخل نباشد.

اگر حجم وسيعي از داده ها را مي خواهيد ارائه دهيد كه غالبا بروي وب سايت هاي تجاري به وفر رخ مي دهدب ايد هميشه اين امكان را براي بازديدكننده فراهم آوريد تا در ميان انبوه داده هاي موجود بروي سايت كاملا راهنمايي شوند و بتوانند از ميان آن اطلاعات به داد هاي مورد نظر خود بروي يك صفحه دسترسي پيدا كنند. به عنوان مثال اگر تعداد اقلام مورد نظر بازديدكننده ۴۰ آيتم بود بايد وي قادر باشد به كمك مرورگر با حركت دادن صفحه به سمت پايين همه ۴۰ آيتم را در همين يك صفحه مورد بازديد قرار دهد. حتي مي توان اين امكان را فراهم نمود كه اطلاعات را در صفحاتي براي وي طبقه بندي كند.

سرانجام اينكه از تلنبار كردن انبوه اطلاعات غيرضروري بروي يك صفحه خودداري كنيد. گرچه معمولا بازديدكنندگان وب سايت ها تمايل به كلي كردن و از اين صفحه به صفحه ديگر رفتن بيزارند وليكن اين م.ضوع به سرگرداني در يك صفحه مملو از اطلاعات گيج كننده برتري دارد.

... ادامه مطلب


بازدید: | ۲۲ آبان ۱۳۹۵ | نظرات